Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie - Rekrutacja
piątek, 03 lutego 2023r.
Nawigacja
Przekaż 1%
Przekaż 1% swojego podatku


KRS 0000044175
Wybieram szkołę
Owoce w szkolewww.owocewszkole.org
Mleko w szkolewww.mlekowszkole.pl
Elektrośmiecihttp://elektrosmieci.pl
Zespół PP-P nr 3http://zppp.ids.czest.pl
BIP
Rekrutacja

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)

LINK do pisma Delegatury Kuratorium Oświaty

 

Zasady rekrutacji Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie
w roku szkolnym 2020/2021


Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Częstochowie jest szkołą bez obwodu. Przyjmuje wszystkie dzieci w wieku szkolnym po złożeniu przez rodzica karty zapisu.

W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, będzie rozpatrywała wnioski biorąc pod uwagę kryteria zawarte w statucie danej szkoły.

Zatem rodzic, zainteresowany zapisaniem dziecka do tutejszej szkoły (PSP SPSK) powinien złożyć kartę zapisu do tej szkoły na odpowiednim druku.

Karta zapisu dziecka do szkoły

Strona 1, Strona 2

Kwestionariusz osobowy

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.


Kryteria rekrutacji 2020/2021

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100 pkt.

Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Szczególne osiągnięcia

18 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt.

Aktywność społeczna

3 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt.

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 =35 pkt.

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt.

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt.

Przeliczanie stopni na punkty

stopień

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr Janina Grewenda
Wicedyrektor

mgr Aleksandra Osicka
Adres szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Łukasińskiego 24
42-200 Częstochowa

Kontakt

Sekretariat Szkoła Podstawowa

mgr Agnieszka Borek-Radwańska

tel./fax 34-314-20-86

e-mail podspsk@gazeta.pl

e-mail czestochowa-lukasinskiego@spsk.info.pl

Wiarygodna Szkoła 2016


Znaki które nosisz


Zachowaj równowagę


Piramida zdrowego żywienia

300,308 unikalnych wizyt